Cập nhật luật bóng đá futsal, sân 7, sân 11 người mới nhất năm 2021.

Cập nhật luật bóng đá futsal, sân 7, sân 11 người mới nhất năm 2021.

25 Tháng Năm, 2021 admin Tin tức 0

Cập nhật luật bóng đá futsal, sân 7, sân 11 người mới nhất năm 2021.

Thông qua bài viết trung tâm dạy bóng đá trẻ em, người lơn Nam Việt, thường xuyên tổ chức các sự kiện thể thao, cho thuê trọng tài bóng đá, trọng tài các môn thể thao muốn giới thiệu cho các HLV, trọng tài bóng đá và học viên, quý PH của trung tâm thường xuyên cập nhật các điều luật bóng đá sân futsal, sân 7 người, sân 11 người mới nhất, kịp thời áp dụng.

I. LUẬT BÓNG ĐÁ FUTSAL, SÂN 7, SÂN 11

1. LUẬT BÓNG ĐÁ FUTSAL DO LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM BAN HÀNH

2. LUẬT BÓNG ĐÁ FUTSAL DO LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM BAN HÀNH

3. LUẬT BÓNG ĐÁ SÂN 11 DO LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM BAN HÀNH

4. LUẬT BÓNG ĐÁ BÃI BIỂN

II. CẬP NHẬT CÁC ĐIỀU LUẬT MỚI NHẤT

Chúng tôi thường xuyên cập nhật các thay đổi mới nhất về luật

1.Cập nhật luật futsal mới nhất của Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam

2.Cập nhật luật bóng đá 11 người Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam ban hành

III. CÁC BÀI VIẾT THAM KHẢO VỀ LUẬT BÓNG ĐÁ SÂN 5, SÂN 7, SÂN 11

1.Lớp học trọng tài bóng đá

Chia sẻ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •