Thời gian làm và nộp bài chuyên sâu k43 HLTT HK2

Thời gian làm và nộp bài chuyên sâu k43 HLTT – HK2

  1. Thời gian làm bài thi và soạn Powerpoint Chương Kỹ Thuật: từ ngày 11/10/2021 đến 13/10/2021
  2. Thời gian nộp bài: 9h ngày 14/10/2021 Các em gửi bài (Bài thi và soạn Powerpoint Chương Kỹ Thuật) vào Email: thethaonv@gmail.com
  3. Bạn nào có gì thắc mắc liên hệ: 0902002728
Phương pháp dạy bóng đá trể em mới nhất
Chia sẻ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •