Các bài tập chiến thuật phòng ngự cá nhân, dạy chiến thuật bóng đá cá nhân, nhóm, toàn đội

Các bài tập, dạy chiến thuật bóng đá cá nhân, nhóm, toàn đội

Trong khuôn khổ của bài viết Trung tâm dạy bóng đá Nam Việt muốn giới thiệu các bài tập chiến thuật phòng ngự cá nhân, các phương pháp, cách thức tập huấn luyện chiến thuật phòng ngự cá nhân cơ bản

1.Phòng ngự, tấn công cá nhân

https://www.youtube.com/watch?v=kmmDtmfgos0

2. Phòng ngự cá nhân

3.Chi tiết phòng ngự 1×1

4. Tư thế phòng ngự cá nhân

5. Các điểm chính của phòng ngự cá nhân

6. Di chuyển chọn vị trí trước khi phòng ngự cá nhân

8. Các sai lầm khi phòng ngự cá nhân

9. Chú ý khoảng cách giữa 2 chân

10. Các cách lấy bóng 1×1

11. Chiếm vị trí nhanh, các thời điểm phải lên tranh cướp

12. Các cách lấy bóng ở biên

13. Phòng ngự khi đối phương xoay lưng

14. Động tác giã trước khi tranh cướp bóng cá nhân

15. Trò chơi bổ trợ phòng ngự cá nhân

16. Bài tập bổ trợ tư thế phòng ngự cá nhân

17. Cách lấy bóng khi đối phương đi qua 2 bên

18. Bài tập tư thế phòng ngự, chiếm vị trí cá nhân

19. Bài tập bổ trợ di chuyển phòng ngự cá nhân

20. Bài tập tiếp xúc bóng khi phòng ngự cá nhân đối mặt

21. Bổ trợ tranh cướp bằng 2 vai

Chia sẻ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •