CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO ÁN TẬP KỸ CHIẾN THUẬT CHO TUYỂN THỦ QUỐC GIA TRẦN MINH VƯƠNG

Phương pháp dạy bóng đá trể em mới nhất

CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO ÁN TẬP KỸ CHIẾN THUẬT CHO TUYỂN THỦ QUỐC GIA TRẦN MINH VƯƠNG

A. CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYẸN BÓNG ĐÁ GIÀI HAN 5-18 TUỔI LỚP NĂNG KHIẾU HAGL – ĐH TDTT 2

1.LƯA TUỔI U5-8

-All Game

2.LỨA TUỔI U9-10

-Ability

-Coordinatio

-Technique

3.LỨA TUỔI U11-12

-Ability

-Coordinatio

-Technique

-Speed

-Tacticque 1×1 (Chiến thuật phòng ngự cá nhân, tấn công cá nhân

-Thi đấu sân 7

4.LỨA TUỔI U13-14

-Ability

-Coordinatio

-Technique

-Speed

-Tacticque 1×1, 2×1, 3×2. Defense 3 Player.

-Physique: coordination

-Thi đấu sân 7, 9, 11

5.LỨA TUỔI U15-16

-Tactique: 4 depense

-Tactique: 1×1, 2×2, 3×2, 6×4, 8×6.

-Physique: little Strong, little Anaerobic with ball, Aerobic

-Thi đấu sân 11

6.LỨA TUỔI 17+

-Tactique: All

-Physique: Anaerobic, Strong

Sân tập chạy cho VĐV của Trường ĐH TDTT TpHCM

B. GIÁO ÁN TẬP LUYỆN NĂM ĐẦU TIÊN – 2007

+Ngày tập 2 giờ, sáng 8h – 9h và chiều 16h – 17h.

+Tuần tập từ thứ 2 – 6

+Tập giáo án theo tuần, cứ 3-4 tuần đỗi giáo án.

+Tập chân không

+Tập luyện kỹ chiến thuật, thể lực

TÂNG BÓNG

Tập tâng bóng bằng chân không, tâng một chân một, tâng toàn bộ trên cơ thể bên thuận 100 lần, bên không thuận 50 (Lúc đầu tâng bóng size 4, rồi tới tâng bóng cầu mây, và cuối cùng tâng bóng tennis

YThuyn Mlo
Giai đoạn đầu tâng bóng bằng chân không
Hiện nay Trung tâm dạy bóng đá Nam Việt đang áp dụng
Lê Anh Vinh

TẬP CẢM GIÁC BÓNG VÀ DẪN BÓNG

Tập cảm giác bóng tại chổ

các bạn được tập cảm giác tại chổ rồi sau đó di chuyển

Tập dẫn bóng chân không, dẫn từng chân, tập dẫn 2 phút chậm, 2 phút nhanh, mỗi chân 4 phút đỗi bên, chân không thuận tập nhiều hơn, dẫn mỗi bước mỗi chạm

SÚT BÓNG

Tập sút bóng từng chân, tập đều cả 2 chân, cự ly hơn 10m

ĐÁ LÒNG

-Hai người đứng gần cách 1-1,5m vổ không bóng, sau đó vổ bóng qua 2 marker.

TẬP SỨC NHANH

Tập bổ trợ sức nhanh

Nhảy một chân

Tập sức nhanh bằng trò chơi

TẬP KỸ THUẬT ĐỘNG TÁC GIÃ

Tập kỹ thuật động tác giã không bóng trước

Tập kỹ thuật động tác giã có bóng

TẬP CHIẾN THUẬT TÂN CÔNG PHÒNG NGỰ CÁ NHÂN 1X1

THI ĐẤU 3X3, 4X4, 3X4, 4X4 +N

C. GIÁO ÁN TẬP LUYỆN TRẦN MINH VƯƠNG NĂM THỨ HAI – 2008

Bạn cần giáo án Huấn luyện vui lòng gửi: “xin giáo án” email: duongvua@gmail.com

XEM QUA KỸ THUẬT THẦY CỦA TRẦN MINH VƯƠNG

Chia sẻ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •