Hướng dẫn cách đá phạt futsal

1,Đá phạt trực diện gần khung thành

Đá phạt trực diện gần khung thành
Đá biên

2.Đá phạt góc 1

Đá phạt góc 1

Chia sẻ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •