Tập thủ môn Futsal

1.Tập thủ môn hạ bộ 1

2.Tập thủ môn xoạc bóng 2

3.Tập thủ môn xoạc bóng 3

4.Khởi động thủ môn

5.Tập thủ môn hạ bộ

Chia sẻ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •