10 Vấn đề cơ bản cần quan tâm khi biên soạn một giáo án thực hành dạy bóng đá

10 Vấn đề cơ bản cần quan tâm khi biên soạn một giáo án thực hành dạy bóng đá

1 Tháng Tư, 2022 admin Cho thuê HLV 0

10 Vấn đề cơ bản cần quan tâm khi biên soạn một giáo án thực hành dạy bóng đá

Hiện nay có rất nhiều CLB dạy bóng đá, trung tâm huấn luyện bóng đá, lớp học bóng đá cho trẻ em, tập bóng đá cho người lớn, nhưng hầu như không có giáo an. HLV đến sân, nhớ gì tập đó, điều này sẽ làm cho VĐV bóng đá không phát triển lên cao được. Với mông muốn đóng góp một phần cho bóng đá nước nhà. Trung tâm, CLB, lớp học bóng đá cho trẻ em, người lớn Nam Việt xin đưa ra 10 vấn đề cần lưu ý để biên soạn một giáo án giảng dạy, huấn luyện bóng đá.

CÁC YẾU TỐ CẦN QUAN TÂM KHI SOẠN GIÁO ÁN BÓNG ĐÁ

1.CLB, trường học, cơ quan quản lý giáo án:

-Điều này cho biết cơ quan, quản lý giáo án

2.Thứ tự số giáo án:

-Cho chúng ta biết hôm nay dạy tới giáo án nào trên tiến trình giảng dạy, huấn luyện

3.Người thực hiện giáo án:

-Ai là người thực hiện giáo án, chịu trách nhiệm các mặt về pháp lý cũng như chuyên môn của giáo án, có người phụ không?

4.Mục đích của giáo án, hay mục đích của buổi học tập:

-Đây là vấn đề quan trọng nhất của một buổi học, nhiệm vụ cần đạt được

-Học mới hay củng cố, tiếp tục củng cố nội dung nào thuộc giai đoạn dạy học nao hay giai đoạn huấn luyện nào.

5.Đối tượng học:

-Lứa tuổi của người học, đặc điểm lứa tuổi, nam hay nữ

-Số lượng người học bao nhiêu?

-Trình độ, khả năng của người học

6.Thới gian học tập:

-Thời gian của một buổi học bao nhiêu phút? thời gian cho từng phần của một giáo án, thời gian của mỗi bài tập.

-Thời điểm nào học? ngày nào của tuần, tháng? năm?

7.Địa điểm học tập:

-Tập sân nào? mặt sân ra sao? kích thước sân bải? có phải sử dụng chung với các đội lớp khác không? đã kẻ sân hay chưa? có khung thành không?

-Địa điểm tập luyện của sân ở đâu?

8.Trang thiết bị tập luyện:

-Căn cứ vào các yếu tố trên chúng ta chuẩn bị trang thiết bị tập luyện phù hợp

9.Phương pháp dạy học:

-Chúng ta sử dụng bao nhiêu phương pháp, lựa chọn các phương pháp phù hợp nhất cho đối tượng học và giải quyết được nhiệm vụ.

-Cần định lượng rõ: thời gian – số lần lặp lại – quảng nghỉ cho mỗi bài tập

10.Hình thức tổ chức tập luyện:

-Có hai hình thức tổ chức giảng dạy thực hành bóng đá cơ bản nhất: Một là dòng chảy, hai là cuốn chiếu.

Trên đây là các vấn đề cần lưu ý hết sức qua trọng khi soạn giáo án bóng đá trẻ em, giáo án bóng đá người lớn, giáo án dạy bóng đá cộng đồng, giáo án dạy bóng đá phong trào, giáo án huấn luyện bóng đá.

CÁC GIÁO ÁN MẪU

Chia sẻ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •