Giáo án tập luyện Arsenal

Tài liệu chương trình tập luyện của CLB Arsenal. Bao gồm các tài liệu: Chương trình tập luyện U5 Chương trình tập luyện U8 Chương trình tập luyện U14 Chương trình tập luyện U18

Giáo án Futsal

GIÁO ÁN HUẤN LUYỆN BÓNG ĐÁ FUTSAL 28 Tháng Năm, 2021 admin Cho thuê HLV 0 Trong khuôn khổ của bài viết Trung tâm dạy bóng đá Nam Việt Thường xuyên cho thuê HLV bóng đá futsal, HLV bóng đá sân 5, sân 7, sân 11 người muốn giới thiệu cách biên soạn một giáo