Chứng chỉ bằng cấp của Trung tâm dạy bóng đá Nam Việt

Chứng chỉ bằng cấp của Trung tâm dạy bóng đá Nam Việt 1. Chứng chỉ bằng cấp HLV bóng đá được phân như sau: -Bằng cấp huấn luyện thể thao, như bằng Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ do Trường Đại Chuyên về TDTT cấp. -Thời gian để có bằng Đại Học TDTT