PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI ĐẤU

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI ĐẤU MỘT GIẢI BÓNG ĐÁ I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI ĐẤU : 1. Công tác chuẩn bị trước giải Khi tiến hành công tác chuẩn bị, đơn vị  tổ chức thi đấu phải căn cứ vào tính chất, quy mô và nhiệm vụ của giải để triệu tâp