THƯ MỜI – HỒ SƠ THAM GIA VÒNG CHUNG KẾT GIẢI THIẾU NIÊN & NHI ĐỒNG CÁC CLB BÓNG ĐÁ CỘNG ĐỒNG TOÀN QUỐC LẦN 1 NĂM 2018

BTC VÒNG CHUNG KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ THIẾU NIÊN & NHI ĐỒNG CÁC CLB BÓNG ĐÁ CỘNG ĐỒNG TOÀN QUỐC LẦN 1 NĂM 2018 KÍNH GỬI CÁC ĐỘI BÓNG THƯ MỜI VÀ HỒ SƠ THAM DỰ GIẢI. Các đội kích vào các mục để lấy hồ sơ về máy tính nhé! A. HỒ SƠ

GIẢI BÓNG ĐÁ THIẾU NIÊN & NHI ĐỒNG CÁC CLB BÓNG ĐÁ CỘNG ĐỒNG TOÀN QUỐC LẦN 1 NĂM 2018

điều lệ giải BĐ thiếu niên và nhi đồng các CLB BĐ cộng đồng lần thứ 1 năm 2018   TRƯỜNG ĐH TDTT TP.HCM BONGDADUONGMINH.VN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    ____________________                 (Dự thảo)           Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng