Cách tập chiến thuật bóng đá

Cách tập chiến thuật bóng đá

Mục đích của giảng dạy chiến thuật là nhằm trang bị và rèn luyện các hành động chiến thuật cá nhân và tập thể khác nhau.

Trình tự giảng dạy chiến thuật như sau:

Tập Các hành động cá nhân rồi đến nhóm và toàn đội, những hành động không bóng trước rồi đến có bóng, chiến thuật tấn công và phòng thủ tập luyện song song với nhau.

 Sau khi nắm vững chiến thuật cơ bản chuyển sang học về hệ thống chiến thuật và các nguyên tắc thi đấu. Giảng dạy chiến thuật cũng cần tuân thủ nguyên tắc từ dễ đến khó, thường xuyên liên tục, từ không có đối kháng đến có đối kháng, từ phối hợp ít người đến nhiều người.

Chiến thuật được học song song với học kỹ thuật vì chiến thuật và kỹ thuật có mối liên quan rất chặt chẽ. Khi dạy kỹ thuật đã phải cho người học nắm vững và hiểu rõ được vận dụng kỹ thuật như thế nào, nhằm mục đích gì. Chiến thuật cũng chịu nhiều tác động của thể lực và tâm lý do đó khi dạy chiến thuật phải rất chú ý đến rèn luyện thể lực, tâm lý.

Một vấn đề cũng rất quan trọng đó là luật chơi, học viên phải nắm được luật để có thể vận dụng một cách thích hợp vào các hoàn cảnh thi đấu khác nhau.

Các phương pháp giảng dạy thường được áp dụng trong giảng dạy chiến thuật là 

Lời nói, trực quan, lặp lại, biến đổi, trò chơi và thi đấu, tư duy. Hình thức lên lớp lý thuyết, thảo luận và thực hành là các hình thức lên lớp chủ yếu trong giảng dạy chiến thuật. Giờ lên lớp được tổ chức dưới các hình thức sau : cá nhân, nhóm, toàn đội.

Khuynh hướng chung khi sử dụng các bài tập giảng dạy chiến thuật là :

– Trang bị các nguyên tắc chung nhất để trên cơ sở đó người học vận dụng vào các trường hợp cụ thể.

– Đa dạng hóa các bài tập, chú ý các bài tập tình huống và các bài tập phối hợp nhóm.

– Phù hợp với trình độ kỹ thuật và lứa tuổi.

– Khi giảng dạy chiến thuật cá nhân luôn phải chú ý đến sự phối hợp với đồng đội.

– Nắm vững từng phần chiến thuật trước khi chuyển sang học phần khác.

Các bài tập trong giảng dạy chiến thuật rất đa dạng, trong tập kỹ thuật cũng đã có phần chiến thuật. Các bài tập thường được áp dụng là :

– Lên lớp lý thuyết, xem phim ảnh hoặc xem trực tiếp các trận thi đấu.

– Thảo luận, trao đổi, đánh giá và tự đánh giá.

– Các bài tập kỹ thuật kết hợp có và không có chướng ngại vật.

– Các bài tập chuyền bóng, bật tường giữa 2 hoặc 3 người dưới các hình thức khác nhau.

– Các bài tập có yêu cầu về thời gian và độ chính xác.

– Các bài tập trò chơi, các bài tập thi đấu : khống chế bóng tính thời gian và số lần, 2 chống 4, 3 đánh 2…

– Các miếng chiến thuật trong tình huống cố định.

– Thi đấu : giao hữu, đấu tập…

Cách tập chiến thuật bóng đá

Chia sẻ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •