CHIẾN THUẬT PHÒNG NGỰ NHÓM

TRƯỜNG ĐH TDTT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VA GIẢNG DẠY BÓNG ĐÁ NAM VIỆT

CHIẾN THUẬT PHÒNG NGỰ NHÓM

1.TRỌNG TÂM HUẤN LUYỆN CHIẾN THUẬT PHÒNG NGỰ NHÓM

-Toàn nhóm phòng ngự, di chuyển theo bóng và hướng bóng.

-Trì hoãn nhịp độ tấn công

-Luôn luôn dử lưng, dử nội tuyến, kết nối 8 hướng với đồng đội.

-Cắt đường chuyền

-Chặn khe

-Bọc lót, hổ trợ

-Đổi chổ

-Thông tin

2.VIDEO THỰC HIỆNChia sẻ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •